خسارت زلزله دامغان برباد دادن یکسال تلاش دانش آموزان کنکوری و غیر قابل جبران

۱+ زلزله و خسارت در دامغان وچشمان اشکبار دانش آموزان دامغانی ***یادداشت روز مدیر مسئول: هرچند از ۹زلزله امروز دامغان

بیشتر بخوانید